IAIN Bukittinggi

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Data Dosen IAIN Bukittinggi

 

DATA DOSEN IAIN BUKITTINGGI

No Nama Dosen dan Gelar Jabatan Fungsional Pendidikan Terakhir Gol

Mata Kuliah

Utama

Yang Diajarkan

1 Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga, MA Guru Besar S3 IV/d Hadits
2 Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/c Fiqh
3 Drs. Afifi Fauzi Abbas, MA Lektor Kepala S2 IV/c Fiqh
4 Dra. Hj. Hasramita, SH, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/b Hadits
5 Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/b Peradilan Agama
6 Drs. Zul Efendi, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/a Ulumul Hadits
7 Drs. Arsal, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/a Tafsir Ahkam
8 Dr. Saiful Amin, M.Ag Lektor Kepala S3 IV/a Fiqh
9 Dra. Hasneni, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/a Fiqh
10 Dr. Ismail, M.Ag Lektor Kepala S3 IV/a Fiqh
11 Novi Hendri, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/a Ilmu tasauf
12 Harfandi, SE, M.Si Lektor Kepala S2 IV/a Ilmu Ekonomi
13 Busyro, M.Ag Lektor Kepala S3 IV/a Fiqh
14 Gusril Basir, SH, M.Hum Lektor Kepala S2 IV/a Hukum Pidana
15 Asyari, S.Ag, M.Si Lektor Kepala S2 IV/a Ilmu Ekonomi
16 Dr. Ridha Ahida, M.Hum Lektor Kepala S3 IV/a Ilmu Filsafat
17 Pendi Hasibuan, M.Ag Lektor Kepala S2 IV/a Ushul Fiqh
18 Ali Rahman, SH, MH Lektor Kepala S2 IV/a Hukum Pidana
19 Dr. Gazali, M.Ag Lektor Kepala S3 IV/a Pemikiran Islam
20 Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum Lektor Kepala S3 III/d Hukum Pidana
21 Dr. Nunu Burhanuddin, Lc, MA Lektor Kepala S3 III/d Pemikiran Islam
22 Dr. Wedra Aprison, M.Ag Lektor Kepala S3 III/d PAI
23 Afrinaldi, S.Sos.I, MA Lektor Kepala S2 III/d Psikologi
24 Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, Ph.D Lektor Kepala S3 III/d Sosiologi
25 Dra. Irna Andriati, M.Pd Lektor Kepala S2 III/c Ilmu Pendidikan
26 Charles, S.Ag, M.Pd.I Lektor Kepala S2 III/c Pendidikan Islam
27 Dra. Hj. Mona Eliza, M.Ag Lektor S2 IV/b Ilmu Fiqh
28 Fajrul Wadi, F, S.Ag, M.Hum Lektor S2 III/d Ilmu Hukum
29 Elfiani, SH, M.Hum Lektor S2 III/d Hukum Perdata
30 Dra. Rusyaida, D, M.Ag Lektor S2 III/d Ushul Fiqh
31 Yustiloviani, M.Ag Lektor S2 III/d Hukum Islam
32 Shafra, M.Ag Lektor S2 III/d Fiqh
33 Era Sonita, SE, M.Si Lektor S2 III/d Ekonomi
34 Iiz Izmuddin, MA Lektor S2 III/d Fiqh
35 Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag Lektor S2 III/d Pemikiran Islam
36 Aidil Alfin, M.Ag, Ph.D Lektor S3 III/c Fiqh
37 Reflinda, SS, M.Pd Lektor S2 III/c Bahasa Inggris
38 Dr. Hasnawati,S.Ag, M.Pd Lektor S3 III/c Ilmu Pendidikan
39 Drs. Miswar Munir, M.Ag Lektor S2 III/c Bahasa Arab
40 Drs. Khairuddin, M.Pd Lektor S2 III/c Ilmu Pendidikan
41 Dr. Junaidi, S.Ag, M.Pd Lektor S3 III/c Ilmu Pendidikan
42 Deswalantri, SS, M.Pd Lektor S2 III/c Bahasa Indonesia
43 Dr. Miswardi, SH, M.Hum Lektor S3 III/c Ilmu Hukum
44 Dr. Darul Ilmi, S.Ag, M.Pd Lektor S3 III/c Ilmu Pendidikan
45 Yanti Elvita, S.Ag, M.Pd Lektor S2 III/c Ilmu Pendidikan
46 H. Bustamar, S.Ag, MH Lektor S2 III/c Ilmu Hukum
47 Dr. Syafwan Rozi, M.Ag Lektor S3 III/c Pemikiran Islam
48 M. Ridho, Lc, M.Ag Lektor S2 III/c Tafsir
49 Arman Husni, Lc, MA Lektor S3 III/c Bahasa Arab
50 Nelmaya, MA Lektor S2 III/c Pemikiran Islam
51 Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd Lektor S3 III/c Kurikulum
52 Muhiddinur Kamal, S.Ag, M.Pd Lektor S2 III/c Sosiologi Pendidikan
53 Eli Suryani, M.Ag Lektor S2 III/c Fiqh
54 Dahyul Daipon, M.Ag Lektor S2 III/c Fiqh
55 Nofiardi, M.Ag Lektor S2 III/c Fiqh
56 Basri Na'ali, Lc, M.Ag Lektor S2 III/c Fiqh
57 Hesi Eka Puteri, SE, M.Si Lektor S2 III/c Ekonomi
58 Sofia Ridha, M.Ag Lektor S2 III/c Fiqh
59 Fauzan, M.Ag Lektor S2 III/c Fiqh
60 Supratman, M.Pd, M.Kom Lektor S2 III/c TIK
61 Iswantir M, M.Ag Lektor S2 III/c Pendidikan Islam
62 Linda Yarni, S.Ag, M.Si Lektor S2 III/c Psikologi
63 Hardi Putra Wirman, S..IP, MA Lektor S2 III/c Ilmu Politik
64 Melyann Melani, SS, M.Pd Lektor S2 III/c Bahasa Inggris
65 Alfi Rahmi, M.Pd Lektor S2 III/c Bimbingan Konseling
66 Eliza, SS, M.Pd Lektor S2 III/c Bahasa Inggris
67 Rahmawaty, MA Lektor S2 III/c Hadist Ahkam
68 Mindani, M.Ag Lektor S2 III/c PAI
69 Arifmiboy, S.Ag, M.Pd Lektor S2 III/c Teknologi Pendidikan
70 Liza Efriyanti, S.Si, M.Kom Lektor S2 III/c TIK
71 Dra. Awida, B.Sc, M.Si Lektor S2 III/c Ilmu Pendidiakn
72 Dodi Pasilaputra, S.Ag, M.Pd Lektor S2 III/c Bimbingan Konsling
73 Muhammad Taufiq, M.Ag Lektor S2 III/c Tafsir Hadist
74 Helfi, M.Ag Lektor S2 III/c Tafsir
75 Nurlizam, M.Ag Lektor S2 III/c Tafsir
76 Isnaniah, S.Pd, M.Pd Lektor S2 III/c Matematika
77 Aniswita, S.Pd, M.Si Lektor S2 III/c Matematika
78 Drs. Alimir M.Pdi Lektor S2 IV/a Pendidikan Matematika
79 Yuwarman Mansur, SE,MM Lektor S2 IV/a Manajemen
80 Genta Sakti, M.Pd Lektor S2 IV/a Bahasa Inggris
81 Ulva Rahmi, S.Ag, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Administrasi Pendidikan
82 Raymond Dantes, Lc, M.Ag Asisten Ahli S2 III/b Fiqh
83 Supriadi, S.Ag, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Ilmu Pendidikan
84 Sarwo Derta, SS, M.Kom Asisten Ahli S2 III/b TIK
85 Andriyaldi, MA Asisten Ahli S2 III/b Fiqh
86 Budi Santosa, S.Ag, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bimbingan Konseling
87 Hidayani Syam, S.Pd.I, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bimbingan Konseling
88 Febria Sri Artika, SS, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bahasa Inggris
89 Rita Febrianta, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bahasa Arab
90 M. Imamuddin, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Matematika
91 Rindang Kembar Sari, S.Pd, M.Si Asisten Ahli S2 III/b MIPA
92 Jon Kenedi, SE, MM Asisten Ahli S2 III/b Manajemen
93 Rahmi, MA Asisten Ahli S2 III/b Ekonomi Islam
94 Januar, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Ilmu Sosial & Humaniora
95 Hayati Syafri, SS, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bahasa Inggris
96 Rusdi, S.Pd, M.Si Asisten Ahli S2 III/b Matematika
97 Yefri Joni, S.Ag, MA Asisten Ahli S2 III/b Fiqh
98 Fahmil Samiran, Lc, M.Ag Asisten Ahli S2 III/b Fiqh
99 Irwandi, SS, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bahasa Inggris
100 Jasmienti, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bahasa Indonesia
101 Veni Roza, SS, M.Pd Asisten Ahli S2 III/b Bahasa Inggris
102 Hari Antoni Musril, M.Kom Asisten Ahli S2 III/b Ilmu Komputer
103 Risnawita, S.Pd, M.Si Asisten Ahli S2 III/b Matematika
           
           
104 Syahrul, SS Calon Dosen S1 III/b Bahasa Inggris
105 Fadhila Yusri, M.Pd.Kons Asisten Ahli S2 III/b Bimbingan Konseling
106 Riri Okra, M.Kom Asisten Ahli S2 III/b TIK
107 Hayati, SS, MA Asisten Ahli S2 III/b Bahasa Arab

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Home : Profil Tenaga Pendidikan (Dosen)